یوسف آباد

یکی از قدیمی‌ترین و شناخته شده ترین کوی های تهران است.
کمتر کسی است که گذرش به این خیابان افتاده باشد و زیباییهای آن در خاطرش نمانده باشد.
از زیباترین نقاط یوسف آباد که در موازات ولیعصر امتداد دارد خیابان اکبری یا مستوفی سابق است که نام گذاری آن تاریخچه ای دارد که روایتش خالی از لطف نیست.
در دوران ناصری شخصی به نام یوسف آشتیانی صدر اعظم محله ای با باغهای سرسبز و قنات های فراوان بر روی یکی از تپه های شمالی شهر احداث کرد که نامش را به یاد او یوسف آباد گذاشتند.
نام گذاری این خیابان نیز به نام میرزا یوسف مستوفی الممالک از رجال آن عصر باز می‌گردد.
او برای یوسف آباد جاده ای احداث کرد و باعث قوت گرفتن صنعت گردشگری در این ناحیه از شهر شد. طی سالهای بعد و با واگذار شدن آن به دولت باغستان سابق تبدیل به منطقه ی مسکونی پهناوری گشت و با اینکه طی سالها دستخوش تغییرات فراوانی شد هرگز زیبایی خود را از دست نداده است. منطقه ای که چه در آن اقامت داشته باشید و چه از آن گذر کنید حس خوب اصالت و فرهنگ که در تار و پود آن در هم تنیده است را لمس کنید.

بوتیک هتل عمارت ۸۵ که در خیابان مستوفی واقع شده است ساختمانی با قدمت نزدیک به یک قرن

خانه های قدیمی پناه آخر هفته های ما است از زمانی که زنگ خانه را بزنی تا زمانی که گل بوسه خدا حافظی بدرقه راهت شود به یاد بی حوصلگی ها و گرفتاری هایت نیستی .
حیاطش همیشه جای گلها و درختچه هاست.
حوض کوچکی دارد که می شود قایق بی خیالیت را روی آن بیندازی و حرکت آرام آب را ببینید. بوتیک هتل عمارت 85 همان جایی است که برای چند ساعت خودت باشی و آسمان را آبی تر ببینید.